Om du av någon anledning inte kunde bo i Sverige längre, vilket land skulle du då vilja bo i?

1. Norge: 15 procent

2. USA: 11 procent

3. Spanien: 10 procent

4. Danmark: 8 procent

5. England: 4 procent

6. Italien: 4 procent

7. Australien: 4 procent

8. Finland: 3 procent

9. Tyskland: 3 procent

10. Kanada: 3 procent

11. Thailand: 3 procent

12. Storbritannien: 2 procent

13. Nya Zeeland: 2 procent

14. Grekland: 2 procent

15. Portugal: 1 procent

16. Schweiz: 1 procent

17. Österrike: 1 procent

18. Island: 1 procent

19. Nederländerna: 0 procent

Annat: 10 procent

Vet ej: 8 procent

Inget svar: 1 procent 

Så gjordes undersökningen:

Undersökningen är genomförd i YouGovs onlinepanel under perioden 12-15 juni 2015. 1543 personer har genomfört undersökningen.

Målgrupp är kvinnor och män från 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen för kön, ålder, region och röstfördelningen vid riksdagsvalet i september 2014.

YouGovs onlinepanel i Sverige bestående av 60 000 förrekryterade kvinnor och män i åldrarna 18+ som vill delta i undersökningar. Panelen är en så kallad accesspanel.

Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5 procentenheter.

Man hade kunnat tro att kallfrusna nordbor längtar efter sol och värme året runt. Men om svenskarna själva får välja går den permanenta flytten till Norge och USA.

– Jag tror att många svenskar har en dröm om att flytta till Amerika. Vi är väldigt influerade av deras populärkultur och väldigt många svenskar slår sig fram där inom IT och kultur. Ska man lyckas stort så är det i USA möjligheternas land, säger Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare för Svenskar i världen, en oberoende organisationen som företräder utlandsboendes intressen.

LÄS MER: Var fjärde stockholmare vill bo i New York

Organisationen gjorde nyligen en studie som visar att fler än 660 000 svenskar, 7 procent av Sveriges medborgare, bor utomlands. Flest bor i USA med 150 000 svenskar. I Norge, som även är det land som ligger i topp i Metros undersökning, bor 90 000 svenskar.

– Landet lockar många unga svenskar eftersom det är lättare att få jobb än hemma. Dessutom får de bättre betalt än i Sverige, säger hon.

De svenska pensionärerna trivs bättre i soliga Spanien, som ligger på topp-tre när det gäller det land som vi svenskar helst skulle vilja bo i.

– De flyttar till Spanien och Portugal för att få ett bra klimat, ungdomar föredrar äventyr framför sol, säger hon.

LÄS MER: Villa på landet mångas dröm

Den svenska turistfavoriten Thailand hamnar på plats elva i Metros undersökning. Enligt Karin Ehnbom-Palmquist är det många svenskar som köper bostad och vistas i landet ett halvår åt gången, men inte lika många som bosätter sig permanent.

– Jag tror det har att göra med den kulturella närheten, den är inte lika stark som gentemot Norge eller USA. Många svenskar slår sig ner i svenskbyar och umgås bara med varandra när de väl är där, säger hon.