Fakta: Abort i El Salvador

Det var 1998 som El Salvador införde ett totalt abortförbud genom att även kriminalisera abort vid fara för moderns liv, efter våldtäkt eller vid svåra fosterskador – de tre undantag som vanligen görs även i länder med striktare abortlagar.

I samband med beslutet röstade även nationalförsamlingen igenom en ny skrivning i konstitutionen om att livet börjar vid befruktningen.

Besluten fattades under perioden efter fredsavtalet 1992, då flera lagar ändrades. De följde efter en intensiv kampanj från abortmotståndare och katolska kyrkan, vars mer progressiva röster tystats efter flera mord på präster under inbördeskriget.

Enligt en uppskattning från hälsodepartementet genomfördes, trots förbudet, drygt 19 000 aborter i landet mellan 2005 och 2008, varav 27,6 procent genomgicks av minderåriga. Enligt tidigare myndighetssiffror resulterar ungefär 11 procent av de illegala aborterna i moderns död.

Fattiga kvinnor på landsbygden påverkas hårdats av abortförbudet, då de har sämre tillgång till preventivmedel och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa, och inte har råd att besöka hemliga privata abortkliniker eller resa utomlands för att genomgå en abort.

Källa: Landguiden, WHO, Amnesty

Fakta: Abort i världen

Varje år genomomförs drygt 40 miljoner aborter runt om i världen, enligt Världshälsoorganisationens (WHO) uppskattningar. Av dessa är ungefär hälften osäkra aborter, varav nästan alla äger rum i utvecklingsländer.

Omkring 47 000 kvinnor dör varje år av komplikationer efter osäkra aborter. Sådana dödsfall utgör närmare 13 procent av den totala mödradödligheten.

Enligt Världshälsoorganisationens uppskattningar leder inte en kriminalisering till att färre aborter genomförs. Den uppskattade abortfrekvensen är till exempel 32 per 1 000 kvinnor i Latinamerika, där de flesta länder har någon typ av förbud, mot 12 per 1 000 kvinnor i Västeuropa, med generellt tillåtande lagar.

De länder som har totalförbud mot abort, utan undantag, är El Salvador, Nicaragua, Chile, Dominikanska republiken, Vatikanstaten och Malta.

Den generella trenden i världen under de senaste två decennierna har gått mot lättande av abortrestriktioner. 2013 tillät ungefär två tredjedelar av alla länder abort när moderns mentala eller fysiska hälsa är hotad.

Källa: WHO, Amnesty, FN, RFSU

El Salvador är ett av få länder i världen som har ett totalt abortförbud, utan några undantag. Att avsluta en graviditet kan ge mellan två och åtta års fängelse.

Det är ett alldeles för milt straff, anser det oppositionella högerpartiet Arena, som i somras lade fram ett lagförslag om att höja fängelsetiden till minst 30 och upp till 50 år.

– De konservativa försöker nu stänga alla möjligheter att lätta på lagen, säger den salvadoranska aborträttsaktivisten Sara García, som är på besök i Stockholm för att bland annat delta i seminarier hos Amnesty och RFSU.

Smutskastas

Hon är en av grundarna till Medborgarrättsrörelsen för avkriminalisering av abort. Förutom att bedriva kampanj ger de bland annat juridiskt stöd till unga och fattiga kvinnor som dömts för eller anklagas för påstådda illegala aborter.

Det är en kamp som förs i hård motvind.

– Bara att prata om rätt till abort då kvinnors liv eller hälsa är i fara innebär att bryta ett starkt tabu. Vi blir smutskastade i de stora medierna, och vissa har till och med krävt att vi ska kastas i fängelse. För att inte tala om den stigmatisering som de drabbade kvinnorna tvingas genomlida.

Runt en tredjedel av alla som blir gravida i El Salvador är flickor mellan 10 och 19 år, enligt en FN-rapport. Sexuellt våld är utbrett.

Eftersom inte ens våldtagna barn får göra abort tar många till primitiva, livsfarliga abortmetoder, vilket är en av de största orsakerna till den höga mödradödligheten i landet. Andra väljer att ta sina liv.

Patriarkalt samhälle

– Lagen innebär i praktiken en kriminalisering av unga kvinnor i fattigdom. Det handlar om statligt våld, säger Sara García.

Katolska kyrkan, som anser att livet inleds vid befruktningen, har en stark ställning i El Salvador. En annan omständighet som gjort de exceptionella abortlagarna möjliga är det djupt rotade patriarkala systemet, säger Maria Clara Medina, forskare vid School of Global Studies vid Göteborgs universitet.

– Idealbilden för en kvinna är det obligatoriska moderskapet som det enda meningsgivande i hennes liv. Det som kommer på köpet är att hon ska vara lydig, tyst och ständigt beredd på att offra sig för andra. På det sättet blir kvinnorna passiviserade.

Sedan vänsterpartiet FMLN vann regeringsmakten 2009 har man genomfört flera sociala reformer. Att ge sig på abortlagstiftningen har dock länge betraktats som politiskt självmord.

Debatten väcks

Men efter ett globalt uppmärksammat fall 2013, där en ung kvinna var nära att dö efter att ha vägrats abort, har något börjat hända.

Flera kvinnorättsorganisationer gick nyligen samman i Alliansen för kvinnors liv och hälsa för att försöka väcka stöd för undantag i abortlagen. Och så sent som i veckan kom ett bevis på att deras arbete burit frukt när talmannen i nationalförsamlingen, FMLN-ledamoten Lorena Peña, högtidligt presenterade en motion om att avkriminalisera abort efter våldtäkt, vid fara för moderns liv och vid allvarliga fosterskador.

Det blir svårt för FMLN, som saknar egen majoritet, att få igenom ändringarna. Men bara genom att sätta igång en debatt är mycket vunnet, säger Sara García.

– Det kommer att bli väldigt intensiva diskussioner. Det är viktigt att kunna ta upp alla nyanser som finns i den här frågan och bryta synen på att du antingen måste vara för "ja till livet" eller att döda barn.