Fakta: Högskoleutbildningar

Universiteten och högskolorna i landet ökar i höst sin antagning jämfört med höstterminen 2015, från 265 714 till 267 966.

Antalet utbildningar är i stort sett oförändrat, 3 143 program och 12 853 kurser, vilket ger totalt 15 996 olika utbildningar.

Bland lärosätena som ökat sin antagning återfinns bland andra Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Sverige lantbruksuniversitet, och universiteten i Umeå, Göteborg, Karlstad och Örebro.

Källa: UHR.

Det framgår av ny statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Av 41 400 sökande till lärarutbildningarna har 16 142, eller 39 procent, antagits – siffror som oroar Lärarnas Riksförbund.

– Det är illavarslande med tanke på den stora lärarbristen i landet. Det borde vara 100 000 sökande och många fler antagna, säger Svante Tideman, vice ordförande i förbundet.

– Man måste komma ihåg att väldigt många hoppar av lärarutbildningarna, en effekt av att läraryrket har alltför låg status.

Totalt är nästan 268 000 personer antagna till alla höstens högskoleutbildningar, vilket är en ökning med en procent jämfört med höstterminen 2015.

Färre behöriga

Fast samtidigt har antalet behöriga sökande minskat något, från drygt 369 000 till strax över 360 000.

– Antalet antagna till höstterminen ökar nu för första gången sedan 2011, vilket är positivt. Samtidigt behöver vi se över varför antalet behöriga sökande minskar, säger Andreas Sandberg, enhetschef för antagning och studentstöd vid UHR.

Svårast är det att komma in på utbildningarna till läkare, arkitekt, tandläkare och psykolog. Även för vissa ekonomiprogram har det krävts mycket höga antagningspoäng.

Fast det kan skilja rätt mycket beroende på vilken högskola/universitet man sökt till. Detta kan ibland vara ett problem, att många söker till samma ställe medan andra orter inte har några sökande alls.

Storstäderna populära

– Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg är som vanligt de mest populära bland utbildningsorterna, säger Sandberg.

Det finns förstås också utbildningar som det varit mycket lätt att komma in på. Här återfinns vissa ämneslärarutbildningar, som lärare i hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa.

Betydligt större konkurrens har det varit om platserna till sjuksköterskeutbildningarna.

– De är inte helt lätta att komma in på, men generellt har det inte varit svårt att fylla platserna. Antalet sökande har varit stort, säger Sandberg.