Fakta: Macchiarini-skandalen

Det pågår ett tiotal utredningar, däribland polisutredningar, kring kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet i Sverige och ett antal chefer och rektorer inom Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset, har fått lämna sina uppdrag. Däribland tidigare rektorn Anders Hamsten.

En utredning av Kjell Asplund, professor emeritus och före detta generaldirektör för Socialstyrelsen, som presenterades den 31 augusti, visade att sjukhuset brustit i ansvar på ett flertal punkter, att Macchiarinis operationer inte hade godkänts vid etikprövning, att det saknades tillräckliga erfarenheter från djurförsök för att börja tillämpa metoden på människor och att Macchiarinis operationer skadat förtroendet för svensk forskning.

Sten Heckschers utredning som presenterades den 5 september visade att formella fel begåtts då Karolinska sjukhuset och KI rekryterade Macchiarini.

Som en följd av Heckschers utredning valde regeringen att sparka Harriet Wallberg, numera universitetskansler men tidigare rektor då Paolo Macchiarini anställdes som gästprofessor.

Källor: Kjell Asplund, Karolinska institutet

I måndags presenterade Sten Heckschers sin rapport om Karolinska institutets (KI) agerande i fallet med skandalkirurgen Paolo Macchiarini.

Rapporten innehöll skarp kritik mot ansvariga för universitetet. Senare under dagen höll forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) en presskonferens där hon meddelade att Harriet Wallberg får lämna sin post som universitetskansler. Wallberg var rektor för KI när Macchiarini blev gästprofessor.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Wallberg bland annat att "om jag vetat det jag vet i dag hade han självklart inte blivit anställd".

Är kritisk

Samtidigt är hon kritisk mot Heckschers rapport.

"Det är anmärkningsvärt att såväl statsrådet Helene Hellmark Knutsson som medier och andra så okritiskt lutar sig mot utredningen och drar slutsatser av den utan att först kontrollera fakta", skriver Wallberg.

Hon pekar exempelvis att Sten Heckscher var ordförande i styrelsen för Stockholms universitet under nästan samma period som hon var KI:s rektor. Under den perioden tillsattes fyra gästprofessorer vid Stockholms universitet. Enligt Harriet Wallberg gick förfarandet till på samma sätt som vid KI.

I de fallen "finns inte något mer i diariet än det som fanns på KI när det gäller Macchiarinis anställning", skriver hon.

Hon har även gått igenom sex andra tillsättningar av gästprofessorer vid universiteten i Göteborg, Lund och Uppsala. De skiljer sig inte heller från anställningen av Macchiarini, enligt henne.

Ingen information

Wallberg skriver vidare att Heckscher menar att hon kände till en rad negativa omständigheter om Macchiarini innan han anställdes. Enligt henne är det sant att hon fått veta att det fanns blandade omdömen om hans person och att han kunde ha samarbetssvårigheter. "Däremot fick jag ingen information om oegentligheter".

Hon tar även upp att Heckscher får det att framstå som att hon aktivt deltagit i att förlänga Macchiarinis gästprofessur. "Detta stämmer inte heller", skriver hon.

Sten Heckscher ville inte kommentera debattartikeln under onsdagskvällen.