Ska svensk eller iransk lag gälla när ett par som gift sig i Iran skiljer sig i Sverige? Att frågan inte är enkel bevisas av att olika domstolar kommit fram till olika svar.

I ett av de två mahr-fall som HD nu ska pröva har Umeå tingsrätt kommit fram till att svensk lag gäller, medan Hovrätten för Övre Norrland ansåg att äktenskapsavtalet som slöts enligt Irans religiösa lagstiftning gäller.

För skilsmässopar kan det röra sig om stora belopp. I det här fallet har mannen lovat att betala "700 guldmynt av slaget Bahar Azadi" vid en eventuell skilsmässa, vilket motsvarar 1,5 miljon kronor, rapporterar dagen.se.

– Det här handlar om att samhället i stort har blivit internationellt, där människor träffar avtal i andra länder som man sedan kommer hit med, och då är det inte svårt att tänka sig att det kan uppstå vissa konflikter, säger justitieråd Ida Damgaard vid HD till tidningen.

Salahuddin Barakat, imam och ordförande för Islamakademin i Malmö, välkomnar att HD tar sig an frågan.

– En stor del av medborgarna i Sverige är muslimer och det kan vara relevant att beakta deras omständigheter, säger han till P4 Malmöhus.