Det var för tre år sedan som mannen, som är i 60-årsåldern, bjöd ut skinnen till försäljning. Han hävdade att de kom från varg. Eftersom djuret är utrotningshotat polisanmäldes mannen för artskyddsbrott. Polisen beslagtog tolv skinn värderade till omkring 40 000 kronor.

En undersökning visade att skinnen i själva verket kom från prärievarg och att de inte är olagliga att sälja. Att de hade sålts som vargskinn förklarade mannen med att "det är häftigare så under medeltidsveckan", uppger SVT Nyheter Öst.

Tingsrätten friade skinnförsäljaren medan hovrätten dömde honom till villkorlig dom och böter. Nu slår HD fast att mannens handlande inte var straffbart, bland annat med hänvisning till att straffbestämmelsen inte är tillräckligt tydligt utformad.