USA:s högsta domstol ska ta upp ännu ett fall där delar av president Barack Obamas hälsovårdsreform ifrågasätts. Denna gång är det religiösa grupper som vägrar betala för sina anställdas preventivmedel via försäkringslösningar. De anser att det strider mot deras trosuppfattning och konstitutionen.

Fallet ställer kvinnors rätt till jämlik vård mot den grundlagsfästa religionsfriheten.

HD har tidigare tagit upp tre fall som ifrågasatte "Obamacare", men i samtliga fall underkändes de rättsliga argumenten.