Fastighetsbolaget Hemfosa planerar att i april ta ett lån på 1,8 miljarder kronor med en så kallad företrädesemission.

Fullständiga villkor ska redovisas den 14 april och avstämningsdagen, det vill säga dagen då registrerade stamaktieägare får teckningsrätter, är planerad till den 21 april.

Emissionen ska godkännas på Hemfosas årsstämma den 19 april.