Fakta: Stödet till Frankrike

I december redovisade regeringen bidraget till Frankrike, som beräknas kosta 40 miljoner kronor. Delarna är:

Upp 100 flygtimmar för tunga militära transporter.

Ett Herkulesplan i FN:s Maliinsats våren 2017

Utlåning av försvarsmateriel (hemligt)

Två stabsofficerare till FN:s Maliinsats, alternativt fredsobservatörer i Mellanöstern

Mer personal för utbildning av inhemska Malisoldater ska undersökas

Källa: Regeringen

Riksdagen får nu ge sig i kast med regeringens proposition om hur Sverige ska stödja Frankrike militärt i kampen mot IS. Den är ett svar på Frankrikes begäran om uppbackning efter höstens terrorattack i Paris. Innehållet är i stora delar redan känt, regeringen redovisade förslag före jul.

Men det är fortfarande hemligt vilken typ av materiel Sverige ska bidra med eller låna ut, utöver hjälp med utbildning, stabstjänster och transportflyg.

Enligt obekräftade uppgifter rör sig det sekretessbelagda om precisionsbomber som fälls av flyg. Men försvarsdepartementet vill vare sig tala om typ, antal eller kostnad. Försvarets materielverk får uppdraget att förbereda leveranser. Frågan blir också ett ärende för Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Propositionen ska klubbas i riksdagen före sommaruppehållet.