Vid tvåtiden på natten ljöd ljudsignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, över delar av södra Stockholm och oroliga stockholmare hörde av sig till polisen. Men ljudet var ingen riktig varning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utreder nu händelsen.

– Vi vet inte vad som har hänt, felsökning pågår, säger Karin Albinson på MSB:s presstjänst.

– Ljudet var inget skarpt VMA, men det är samma tuta som används för VMA. Signalen var kortare än den riktiga.

Det är inte helt klart vilka områden signalen har hörts i men det verkar ha varit i de södra delarna av Stockholm.