Fakta: VMA-meddelanden

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid exempelvis olyckor och allvarliga händelser.

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är den myndighet som ansvarar för varningssystemet VMA och utvecklingen av det.

Källa: MSB

Ljudsignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, ska genomgå en teknisk uppdatering. Under tiden som arbetet pågår kommer VMA-systemet i kommunerna Stockholm, Solna, Sundbyberg och Lidingö inte att fungera fullt ut.

– Vi går över till Rakelsystemet (ett digitalt kommunikationssystem). Det är ett system som används av många aktörer i samhällets krishantering – polis, länsstyrelse, räddningstjänst och så vidare. Det här är ett byte man gör i hela landet, men det sker gradvis, säger Veronica Sandström, kommunikationschef vid Storstockholms brandförsvar.

Viktigt meddelande till allmänheten kommer fortfarande att fungera via radio, TV, sms och talmeddelande till fasta telefoner. Arbetet med uppdateringen påbörjas den 4 april och beräknas vara klart i början av maj.

Varningssystemet testas var tredje månad, senast var i början på mars.