– Det är otroligt viktigt att senarelägga ungdomars alkoholdebut, säger Ida Ingerö, biträdande presschef på Systembolaget.

Fakta: Tre av fyra unga ångrar händelser i samband med berusning

Systembolaget har i samarbete med TNS-Sifo intervjuat unga vuxna och låtit dem redogöra för sina erfarenheter av alkoholdrickande.

Tre fjärdedelar av de tillfrågade i gruppen 20–27 år har känt ånger eller skam för något som de gjort eller varit med om när de varit berusade.

Lika många har någon gång druckit så pass mycket alkohol att det fått negativa eller allvarliga konsekvenser.

Varannan har beskrivit saker som hänt under påverkan av alkohol mer positivt än hur de egentligen upplevde dem.

Många unga köper ut alkohol i tron att ett yngre syskon eller kompis annars skulle försöka få tag på alkohol från någon de inte känner. Det är dock felaktigt. Majoriteten av 16-åringarna skulle nämligen helt avstå från alkohol om de inte fick den från någon de känner, visar en underökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Källa: Systembolaget/TT.

För att komma till rätta med tonåringars drickande försöker Systembolaget nå de som är något äldre. Anledningen är att de fungerar som viktiga normbildande förebilder för tonåringarna.

– Vi tror att väldigt många av de unga vuxna kan fungera som kloka lite äldre "storasyskon" och genom egna berättelser ge tonåringar möjlighet att säga nej till alkohol, säger Ida Ingerö, biträdande presschef på Systembolaget.

En intervjuundersökning som Systembolaget har genomfört tillsammans med TNS-Sifo visar att tre fjärdedelar av de tillfrågade unga i åldern 20–27 år har ångrat eller känt skam för saker som hänt när de varit berusade. Samtidigt säger hälften att de i efterhand beskrivit sina minnen från berusningen mer positivt än vad de egentligen var.

På Instagramkontot "Fyllemisstag" ska unga kunna dela med sig av historier om sina misstag. Genom att belysa de dåliga minnen som många unga haft av alkohol vill Systembolaget få unga vuxna att reflektera och därmed låta bli att köpa ut alkohol åt yngre syskon och kompisar.

– Det är otroligt viktigt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Vi vet att en tidig alkoholdebut är förenad med en lång rad problem. Bland annat leder det till en ökad riskkonsumtion senare i livet.