Fakta: Homo floresiensis

Homo floresiensis är den överlägset minsta arten inom vårt eget släkte, Homo. Storleksmässigt är den långt mer lik de äldre afrikanska arterna på släktträdet, inom släktet Australopithecus.

Hjärnan var mycket liten, med en volym på endast 400 kubikcentimeter. Trots detta kunde hobbitarna tillverka relativt avancerade stenredskap.

Enligt den nya studien försvann Homo floresiensis för cirka 50 000 år sedan. Intressant nog försvann en rad andra märkliga djurarter från Flores vid exakt samma tidpunkt, bland andra en jättelik maraboustork och en dvärgelefant.

Källa: Nature

De första kända fossilen av hobbitarna beskrevs 2004 och väckte omedelbart en enorm uppmärksamhet.

Arten Homo floresiensis var extremt liten, bara lite drygt en meter lång. Hjärnan, med en volym på cirka 400 kubikcentimeter, var inte större än hos en schimpans.

Ändå var det omedelbart uppenbart att arten hörde till vårt eget släkte. Troligen var den en extrem dvärgform av den äldre arten Homo erectus.

Inget möte?

Ännu mer anmärkningsvärt var att de första dateringarna antydde att den levde kvar på Flores så sent som för bara 12 000 år sedan – när vår egen art för länge sedan hade anlänt till ön. Många har ställt sig frågan vad som hände när de två arterna möttes.

Nu visar den nya studien, som utförts av många av dem som var med om själva upptäckten för 12 år sedan, att något möte kanske aldrig ägde rum.

Nya utgrävningar har gjorts i grottan Liang Bua som rymmer själva fyndplatsen, vilket har avslöjat att sedimenten med fossilen har en långt mer komplex ordningsföljd än vad någon anat.

Äldre än väntat

Detta har lett till nya dateringar. Forskarna, som publicerar sina rön i Nature, slår nu fast att alla fossilen av hobbitarna är från 100 000 till 60 000 år gamla. Några stenredskap som sannolikt tillverkats av arten är cirka 50 000 år gamla. Sedan upphör alla spår efter Homo floresiensis.

Det fråntar inte arten dess särställning bland våra utdöda släktingar. Homo floresiensis utgör fortfarande en högst anmärkningsvärd sidogren på vårt släktträd. Ingen hade kunnat ana att evolutionen kunde frambringa sådana dvärgmänniskor.

Men den nya åldern gör det mindre sannolikt att vår egen art mötte hobbitarna. Homo sapiens vandrade visserligen in i den ostindiska övärlden vid ungefär den tidpunkten, för 50 000 år sedan, men om hobbitarna levde kvar då är högst osäkert.