Fakta: Födslar i EU

Fertiliteten i EU:s medlemsländer 2014 (förändringen jämfört med 2001):

Frankrike 2,01 (+0,11)

Irland 1,94 (+/-0)

Sverige 1,88 (+0,31)

Storbritannien 1,81 (+0,18)

Belgien 1,74 (+0,07)

Finland 1,71 (-0,02)

Nederländerna 1,71 (+/-0)

Danmark 1,69 (-0,05)

Lettland 1,65 (+0,43)

Litauen 1,63 (+0,34)

Slovenien 1,58 (+0,37)

Estland 1,54 (+0,22)

Bulgarien 1,53 (+0,32)

Tjeckien 1,53 (+0,38)

Rumänien 1,52 (+0,25)

Luxemburg 1,50 (-0,16)

Tyskland 1,47 (+0,12)

Österrike 1,47 (+0,14)

Kroatien 1,46 (+/-0)

Ungern 1,44 (+0,13)

Malta 1,42 (-0,06)

Italien 1,37 (+0,12)

Slovakien 1,37 (+0,17)

Polen 1,32 (+0,01)

Spanien 1,32 (+0,08)

Cypern 1,31 (-0,26)

Grekland 1,30 (+0,05)

Portugal 1,23 (-0,22)

EU (snitt) 1,58 (+0,12)

Källa: Eurostat

Fakta: Lägst barnafödande i Europa

Varje kvinna på jorden föder i snitt 2,5 barn. Europa har lägst fertilitet, med 1,6 barn per kvinna, medan Afrika toppar med 4,7 barn per kvinna.

Barnafödandet väntas globalt minska till 2,4 barn per kvinna till 2030 och 2,2 barn 2050. I Afrika kommer antalet barn som varje kvinna föder minska till 3,9 2030 och 3,1 till 2050.

I Sverige väntas barnafödandet ligga stilla på 1,9 barn per kvinna till 2030.

Källa: FN:s rapport World Fertility Patterns 2015

För att en befolkning i ett utvecklat land ska behålla sin numerär krävs att varje kvinna i snitt föder 2,1 barn (oaktat migrationseffekter).

Inget land i EU har så hög fertilitet, enligt Eurostat som lagt fram födslostatistik från 2014.

Närmast kommer Frankrike med 2,01 följt av Irland 1,94, Sverige 1,88 och Storbritannien 1,81

– Det goda resultatet för Frankrike, och också för Europas nordvästra länder i allmänhet, förklaras med mer generös familje- och socialpolitik jämfört med länder i södra och östra Europa, säger forskaren Gilles Pison vid demografiinstitutet Ined i Paris enligt AFP.

Den lägsta fertiliteten återfanns i länder som är hårt drabbade av den ekonomiska krisen, som Portugal (lägst med 1,23), Grekland, Cypern och Spanien.

I ett avseende låg Sverige i topp. När Eurostat redovisar hur många barn som föddes 2014 jämfört med 2001, stod Sverige för den största relativa ökningen med 25,6 procent (från 91 466 till 114 907 födslar). I botten på listan låg Portugal med 27,0 procents minskning.

Medelåldern för förstföderskor var 28,8 år. Högst i Italien med 30,7 år och lägst i Bulgarien med 25,8 år. I Sverige 29,2 år.

Under 2014 såg 5 131 500 nya EU-medborgare dagens ljus. I hela unionen bodde då 506 944 075 personer.