Fakta: Breder ut sig

TBE, tick-borne encephalitis, är en virussjukdom som sprids av fästingar.

De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter omkring en vecka. Upp till en tredjedel av de drabbade får hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Det geografiska utbredningsområdet för TBE har ökat under den senaste tioårsperioden.

Källa: Vårdguiden (TT)

Det konstaterar Folkhälsomyndigheten efter att ha sammanställt statistik över fjolårets TBE-fall. Totalt drabbades 268 personer av sjukdomen, vilket nästan var lika många som under rekordåren 2011–2012.

Majoriteten av förra årets fall rapporterades som vanligt från Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. De flesta hade smittats längs med Östersjökusten och i områden nära Mälaren.

Därmed inte sagt att smittan inte förekommer i övriga landet. TBE finns fläckvis, från Skåne i söder till Gävleborgs län i norr.

Fler män än kvinnor drabbas och sjukdomen är vanligast i åldergruppen 40–79 år. Men statistiken visar också att spridningen var stor, från nio månader till 89 år.

Hittills i år har inga fall av TBE anmälts, men för att vaccinet ska hinna verka är det nu hög tid för de personer som kommer att vistas i riskområden att ta ställning till vaccination, skriver myndigheten.

Sedan år 2000 har förekomsten av TBE ökat stadigt i samtliga län där smittan finns. Exakt vad denna ökning beror på vet inte forskarna, men att många blev sjuka förra året kan ha att göra med att vädret var optimalt, både för virusspridning och utomhusvistelse.