Fakta: Budorden

Tio Guds bud är enligt Gamla Testamentet i Bibeln de påbud som Gud gav till den religiöse ledaren Mose. Detta ska ha ägt rum sisådär 1 500 år före vår tideräknings början.

Dessa levnadsregler har via papyrusrullar och stentavlor levt vidare till vår tid. Via olika översättningar och moderniseringar finns de i en uppsjö varianter, men Svenska kyrkan citerar dem så här:

1. Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

3. Tänk på vilodagen så att du helgar den.

4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.

5. Du skall inte dräpa.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänarinna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

Det var visserligen inte vilken mineralbit som helst som gick under klubban i Kalifornien i USA i veckan. Tavlan hittades i nuvarande Israel 1913, och kan vara det äldsta kända exemplaret av budorden huggna i sten.

Plattans historia är dramatisk, och delvis okänd. Den hittades av arbetare vid Javne i nuvarande västra Israel 1913, då man byggde en järnväg mellan Gaza och Jaffa. Att marmorbiten var fulltecknad med bibelhebreiska tecken verkar ingen ha brytt sig om, så plattan lades in som trappsteg i en rik arabs hus i trakten – med den skrivna sidan uppåt.

"På grund av all gångtrafik blev en del ord i mitten av vänster sida med tiden suddiga", skriver auktionsfirman Heritage i sitt prospekt.

Först 1943 insåg en samlare att det handlar om en av bara en handfull "dekaloger", stentavlor med budorden, som överlevde den muslimska invasionen av området på 600-talet.

Plattan har sedan sålts några gånger, och kunde exporteras från Israel till USA med förbehållet att den måste hållas tillgänglig för allmänheten.

Det villkoret gäller fortfarande, så vem köparen är lär snart framgå. Den för tillfället anonyme segraren var en av två parter i en telefonbudgivning som började på 300 000 dollar och inte slutade förrän på 850 000 dollar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.