Fakta: Kontrollera ditt dricksvatten

Börja med att kontakta din kommun, de kanske redan har ett hum om din brunn kan ligga i riskzonen. Vissa kommuner bekostar själva en provtagning för till exempel barnfamiljer.

Med underlaget från kommunen kan du ta kontakt med något av de laboratorier som genomför vattentest. Du kommer antagligen få beställa ett utökat test för att få med kadmium och bly.

Genomför tester med jämna mellanrum. Livsmedelsverket rekommenderar var tredje år.

På Livsmedelsverket och SGU:s hemsidor finns mer information om vattentest och egna brunnar.

Källa: SGU/Livsmedelsverket

SGU har kartlagt ett 60-tal privata brunnar i ett område utanför Höör i Skåne efter tips från en privatperson för ett par år sedan. Och resultatet kom som en smärre chock.

– Om man jämför med de analyser vi har i det här området med vår databas så är det extremvärden, säger Peter Dahlqvist vid SGU, som genomfört studien.

Förekomsten av tungmetallerna är naturlig. Men hur länge det har påverkat dricksvattnet är det svårt att sia om.

– Vattenkvaliteten kan förändras. Om man gör en ny brunn bara 50 meter bort kan det påverka hur grundvattnet rör sig, och vilken kvalitet det blir, säger Dahlqvist.

Farligt för barn

Undersökningarna har gjorts i samarbete med bland annat Arbets- och miljömedicin Syd vid Universitetssjukhuset i Lund. Ett antal personer i området har också testats och flera har visat på förhöjda värden i blodet.

Bly kan orsaka nervskador hos barn. Det finns gemensamma nämnare mellan förhöjda blyvärden och barns kognitiva utveckling.

– Det finns en klar påverkan för det växande barnet, säger Thomas Lundh, doktor i medicinsk vetenskap vid Arbets- och miljömedicin.

Det hormonstörande grundämnet kadmium utgör framför allt en risk för kvinnor, i synnerhet de som kommit upp lite i åren.

– På lång sikt är detta korrelerat till njurskador och framför allt benskörhet, säger Lundh.

Testa vattnet

Det finns runt en miljon privata brunnar i landet. SGU vill nu göra mätningar i fler skånska kommuner och även bland annat i trakterna kring Östersund, Linköping och Mönsterås – som har liknande bergarter.

– Så här illa tror vi inte att det är på fler ställen, men det vet vi inte, säger Dahlqvist.

Husägare med egen brunn i de aktuella områdena rekommenderas att testa sitt dricksvatten om man är orolig. Om proverna visar på höga värden är ett effektivt sätt att komma tillrätta med problemen att sätta in ett vattenfilter.

SR Ekot och tidsskriften Cirkulation var först med att rapportera om mätningarna.