Fakta: Allmänna motionstiden

Infaller varje höst, avslutas i år den 5 oktober.

Under den allmänna motionstiden får riksdagsledamöterna lämna in förslag om alla frågor som riksdagen kan besluta om.

Förra året, 2015, lämnade de 349 ledamöterna in 3 196 motioner. I år ser det ut att bli fler, omkring 3 500.

Bara en liten andel av motionerna överlever riksdagens behandling.

Under perioden 2010–2014 var det bara 1,6 procent av motionerna som bifölls, resten gick i papperskorgen.

Källa: Riksdagen

– Det är ett uppenbart problem i många kommuner. Både poliser och kommunföreträdare har hört av sig och önskat verktyg som kan stävja oljudet, säger Jonas Gunnarsson till TT.

I Gunnarssons hemlän har det vid upprepade tillfällen kommit klagomål från boende i en rad olika kommuner.

"Sedan en lång tid tillbaka har ett stort antal invånare inom Arvika tätort upprepade gånger fått sina hemmakvällar och sin nattsömn störda av att fordon kör förbi och spelar musik på mycket hög volym med kraftfull ljudanläggning. Problemet är i stort sett dygnet runt alla dagar i veckan. Arvika är inte ensamt utan på flera håll i landet finns samma problematik", skriver han i sin motion.

Sover i källaren

– Det finns exempel där man tvingas sova i källaren med hörselskydd för att slippa undan den höga musiken, säger Jonas Gunnarsson.

I motionen beskrivs de juridiska verktyg som i dag står till förfogande i ordningslagen som "otympliga och långsamma" och det finns ingen ordningsbot kopplad till det specifika problemet.

"Regeringen bör därför se till att förenkla för ordningspoliserna vad gäller musikspelande motorburna fordon", skriver Jonas Gunnarsson.

Kan bötfälla

Han efterlyser också ett förtydligande av lagen och en gemensam syn på hur de lokala ordningsföreskrifterna ska utformas för att minska problemet.

– Mora har fått klartecken av länsstyrelsen så att polis kan bötfälla personer som spelar hög musik i bostadsområden. Men flera kommuner i Värmland har fått nej. Regeringen bör se till att fler kommuner än Mora får möjlighet att införa ordningsföreskrifter för att se till att fordonstrafik med hög musik utan tillstånd förbjuds, säger Jonas Gunnarsson.