Belgien har höjt terrorberedskapen i huvudstaden Bryssel till nivå fyra, den högsta möjliga. Landets nationella kriscentrum (OCAM) varnar i ett uttalande för ett "förestående hot".

"Efter vår senaste utvärdering... har centret höjt terrorberedskapen till nivå fyra, vilket betyder ett väldigt allvarligt hot, för Brysselregionen, heter det i uttalandet.

Enligt OCAM vidtas särskilda säkerhetsåtgärder och medborgarna ska få detaljerade rekommendationer.

Sveriges utrikesdepartement påpekar att den belgiska hotnivån innebär att "det finns ett allvarligt och omedelbart hot". Svenskar uppmanas följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter.

UD förmedlar de belgiska myndigheternas rekommendationer, som bland annat går ut på att undvika folksamlingar i Brysselregionen, däribland tågstationer, flygplatser och allmänna kommunikationer, shoppingcenter med mera.

Större evenemang, såsom fotbollsmatcher och konserter ställs in och tunnelbanan stängs av lördag-söndag.