Fakta: Förslag till fiskekvoter

EU-kommissionen har kommit med ett förslag på fiskekvoter för Östersjön 2017. Förslag ska diskuteras av ansvariga ministrar under ett möte i Luxemburg i oktober. För torsk finns det ännu inget förslag, där insamlar kommissionen mer information.

00#0000000Fisk och områdeMängd i tonSkillnad mot 2016 i procentSill västra Östersjön28 401+8Sill Bottenhavet och Bottenviken140 998+17Sill Rigabukten27 429–21Sill centrala Östersjön191 129+8Skarpsill282 349+40Rödspätta7 862+95Lax, Östersjön105 696+10Lax, Finska viken9 403–28

Källa: EU-kommissionen.

De olika fisksorterna delas in i tio olika områden. För sex av dessa föreslår EU-kommissionen att fiskekvoten höjs.

Det gäller sill i västra Östersjön, sill i Bottenhavet och Bottenviken, sill i centrala Östersjön, skarpsill, rödspätta och lax, förutom Finska viken.

Den största höjningen gäller rödspätta, med 95 procent jämfört med i fjol. Det bygger på att det finns ett gott bestånd som har växt sedan 2008, enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

För två av områdena föreslås en sänkning. Där gäller det sill i Rigabukten och lax i Finska viken.

När det gäller de två torskområdena, östra och västra Östersjön, behöver kommissionen mer information innan man kan ge ett förslag. Till i år sänktes kvoterna för torsken, men beståndet i västra Östersjön verkar trots det inte ha återhämtat sig, enligt kommissionen, som hänvisar till Internationella Havsforskningsrådet.