USA har upphävt en regel som förbjöd homosexuella att bli blodgivare. Donationsförbudet har varit livslångt, och det ersätts nu med en regel om ett års "karantän". Den sortens regler – att homosexuella får ge blod tidigast ett år efter senaste sexuella kontakt – finns i flera länder.

Beslutet har fattats av den kombinerade livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA.

Förbudet har varit i kraft i över tre årtionden, sedan larmrapporterna om spridning av hiv/aids började.

Sexarbetare och personer som tar medicin genom injektioner får även i fortsättningen inte alls bli blodgivare.