"Hon är verkligen en förebild på konkret barmhärtighet. Mitt under den tyska ockupationen av Rom gömde hon flera judar i klostret på Piazza Farnese och ordnade där en provisorisk synagoga. Staten Israel har tillerkänt henne — som en av få svenskar — utmärkelsen Righteous among the Nations", skriver Anders Arborelius, biskop för den katolska kyrkan i Sverige, i ett pressmeddelande.

Påve Franciscus inledde för en vecka sedan katolska kyrkans så kallade jubelår med just barmhärtighet som tema.

Maria Elisabeth Hesselblad föddes 1870 och dog i Rom 1957. Hon saligförklarades — sista steget före helgonförklaring — av påve Johannes Paulus II 2000.

Hon arbetade som sjuksköterska i USA när hon övergick till den katolska kyrkan. Hesselblad grundade en ny variant av ordern Birgittasystrarna. Den har verksamhet i Rom, Djursholm, Falun, Åbo samt en rad andra städer i världen.

Hesselblad har bland annat också arbetat mycket med att reformera Birigittinerordern med betoning på kontemplation, välgörenhet till behövande samt kristen enhet.

Exakt datum för helgonförklaringen är ännu inte fastlagt.