Så svarar försäkringsbolagen

Jessica Källman, pressansvarig If skadeförsäkring:

"I dag är det många färre för tidigt födda barn som får avslag på personförsäkringsansökningar jämfört med för några år sedan. Branschen har tagit till sig av kritiken och vårt bolag har förändrats sedan en ganska lång tid tillbaka.
Vi gör alltid individuella bedömningar och tittar på hur barnet mår. Om någon inte har kunnat teckna en försäkring direkt, följer vi utvecklingen och erbjuder alltid omprövning efter en viss tid.
Vi har full förståelse för att föräldrar som nekats försäkring känner stor frustration. Det är också känsligt att någon utomstående ska uttala sig om ens barn."
 
Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert Trygg-hansa:
"Vi gör alltid en individuell prövning utifrån barnets hälsa och de svar vi fått in från föräldrarna.
I vår bedömning tar vi hänsyn till alla omständigheter kring barnet, som till exempel födelsevikt, eventuella komplikationer vid förlossningen och hur barnet mår. Utifrån den samlade bilden gör vi sedan en bedömning.
Jag har stor förståelse för att man som förälder kan känna sig besviken och därför är det glädjande att vi i de allra flesta fall kan erbjuda en barnförsäkring."
 
Knis Karin Björklöf, pressansvarig Länsförsäkringar:
"Barnens hälsotillstånd kan vara svårbedömda när man är född för tidigt, så då behöver vi ytterligare observationstid för att se hur barnet tillväxer och utvecklas.
Många av dessa barn, som får ett avslag i tidig ålder, kan vi oftast försäkra när dessa kontroller har utförts.
Självklart har vi en förståelse för att man vill sitt barn det bästa och det bästa vore ju om vi kunde erbjuda försäkring till alla. Men har vi en förhöjd och/eller oklar framtida risk så skulle skadekostnaderna i försäkringen bli så höga att försäkringen skulle bli väldigt dyr för alla försäkringstagare."
Då kan försäkringsbolagen neka

För att försäkringsbolagen ska kunna avslå en ansökan om en personförsäkring ska det finnas särskilda skäl.

Till exempel ”om risken för att det ska bli en skada är för stor” eller ”om den som ska försäkras har en speciell sjukdom som försäkringsbolaget anser innebär en stor risk för framtida problem”.

Försäkringsbolagen måste ge dig en individuell motivering om du inte får någon försäkring eller om du erbjuds en begränsad försäkring. Ett beslut som kan överklagas i domstol.
Källa: Konsumentverket

Ida Karlsson, 30, mamma till Nore, 2:

”Vi fick tvillingar i vecka 27, med komplikationer så klart. Vi förlorade en av dem. Nore som vi fortfarande har i livet har opererats nio gånger. Han fick hjärnblödning när han föddes som resulterade i en CP-skada.

När vi senare ansökte om barnförsäkring fick vi tvärnej, de sa att han hade alldeles för mycket komplikationer. Jag ringde runt, och alla sa nej. Vem ska ta hand om honom då? Friska barn får försäkras, men inte barn som verkligen behöver det.

Mitt i allt är man arg och ledsen och orkar inte tjata på dem. Vi har inte valt det här, vi vill bara att vårt barn ska vara försäkrat. Efter mycket om och men så har jag fått igenom försäkring hos Folksam. Men han var oförsäkrad i nästan ett och ett halvt år.”

LÄS MER: Dante nekades försäkring: Känns som en smäll på käften 

LÄS MER: My vägde 512 gram när hon födddes: Nekades försäkring

LÄS MER: Utredning visar: Försäkringsbolagen bryter mot lagen