Barn som har fötts utanför Kinas ettbarnspolitik bör få viktiga grundläggande registreringsdokument, skriver statskontrollerade China Daily.

Dokumenten behövs för att barnen ska få tillgång till bland annat skola och vård, och så många som 13 miljoner kan vara utan.

Föräldrar som har struntat i ettbarnspolitiken har tidigare kunnat få de nödvändiga dokumenten genom att betala en hög avgift, något som många familjer inte har råd med.

I slutet av oktober beslutade Kina att överge sin ettbarnspolitik som har gällt i över 40 år.