En döv indisk kvinna som av misstag hamnade i Pakistan för över ett decennium sedan, har nu återvänt till sitt hemland i hopp om att återförenas med sin familj. Men efter att hon träffat de personer som hon identifierat som sina anhöriga på ett foto, säger hon sig inte känna igen dem.

Kvinnan, kallad Geeta, hade svårt att hålla tillbaka tårarna när hon landade på flygplatsen i Delhi där hon togs emot av hjälparbetare och myndighetsrepresentanter. Hon var bara 11 eller 12 år gammal när hon hittades av pakistanska myndigheter på ett tåg som korsat gränsen från Indien.

Då hon saknade identitetshandlingar och inte kunde uppge varifrån hon kom blev hon kvar i Pakistan och har tagits om hand av en hjälporganisation.

Trots besvikelsen efter att ha träffat de hon trodde var hennes familj behåller hon modet, kommunicerade hon via en teckenspråkstolk. Ett dna-test ska nu genomföras och om det bekräftar att Geeta inte har några blodsband med familjen kommer sökandet efter anhöriga att fortsätta.