Franciskus välkomnades av över 100 000 jublande människor vid den katolska helgedomen i Namugongo. Utomhusmässan där var höjdpunkten på påvens besök i landet och många hade väntat sedan gryningen för att närvara vid mässan.

AFP:s korrespondent rapporterade om "vilda tjut och sånger" när påvens följe skred över en gångbro till en konstgjord ö, flankerad av polis i dykardräkter. Gudstjänsten firades vid ett minnesmärke för unga kristna, flera konvertiter, som på 1880-talet avrättades sedan de försökt skydda sig själva och andra pojkar undan kung Buganda Mwangas sexuella närmanden.

Ämnet hade lett till uppmaningar att påven skulle ta avstånd från den utbredda homofobin i regionen, men Franciskus undvek ämnet, rapporterar Reuters. 78-åringen föreföll överhuvudtaget mer inriktad på positiva budskap än när han tidigare i Kenya kritiserade korruption och rikedom på fattigas bekostnad.

– Världen ser till Afrika som en hoppets kontinent, sade påven.

På söndag avslutas resan i den krigsdrabbade Centralafrikanska republiken.