Rapporten som människorättsorganisationen släppte under måndagen är baserad på intervjuer med 40 flickor och kvinnor från Irak och Syrien som tagit sig till Tyskland och Norge.

Samtliga kvinnor sade att de känt sig otrygga och hotade under sin färd. Flera av dem sade att de i nästan alla länder de passerat hade utsatts för fysiskt våld, blivit tafsade på eller pressats till att ha sex av människosmugglare, säkerhetspersonal eller män på flykt.

Kvinnorna som reste ensamma eller tillsammans med barn kände sig särskilt hotade i Ungern, Kroatien och Grekland, där de var tvungna att sova bredvid samt dela toalett och duschrum med hundratals män på flykt.

Några beskriver hur de undvek att äta och dricka så att de inte skulle behöva gå på toaletten, där de kände sig otrygga.

Ett dussintal av de intervjuade kvinnorna berättar hur de blivit sexuellt trakasserade i tillfälliga läger i Europa. En 22-årig kvinna från Irak vittnar i rapporten om hur en uniformerad säkerhetsvakt i Tyskland erbjöd henne kläder i utbyte mot att hon "var ensam med honom en stund".