Ett hotfullt mejl har skickats till riksdagen, där ledamöterna hotas till livet ifall de går till jobbet på tisdagen. Informationen vidarebefordrades via sms till ledamöterna av riksdagsförvaltningen, som dock påpekar att arbetet kommer att pågå som vanligt på tisdagen.

Riksdagsledamöterna avråds inte från att gå till jobbet. Inte heller har Göran Forsell, rådgivare vid riksdagsförvaltningen, hört att någon skulle ha för avsikt att stanna hemma på grund av hotet.

– Säkerhetspolisen jobbar ju med det här. Sedan får vi se vad de kommer fram till, säger han.

Även regeringen hotades i mejlet.