– När jag började springa i gruvan fanns det inte en enda.

Säger Jens Rydell om fransfladdermusens ökning i Tabergs gruva.

Fakta: Fladdermöss

Det finns 19 olika typer av fladdermöss i Sverige och tillsammans utgör de 25 procent av landets däggdjursarter. Samtliga fladdermöss i Sverige är fridlysta vilket innebär att man varken får fånga, döda eller ens störa dem utan ett särskilt tillstånd.

De flesta svenska fladdermöss bosätter sig i träd, i hus eller i grottor.

Fladdermöss kan leva i upp till 40 år.

Förra året fanns det bara 35 exemplar av fransfladdermusen men när arten räknades i år hittades 115 stycken.

– När jag började springa i gruvan fanns det inte en enda, säger biologidocenten Jens Rydell som besökt grottan varje år sedan 1980.

Han tror att ökningen kan bero på att naturen börjar bli fri från de gifter som spreds på sjuttio- och åttiotalet.

– Jag tror att fladdermusen drabbades av gifterna på samma sätt som falkarna och örnarna. Fladdermössen lever långa liv och hinner lagra på sig mycket gift, säger han.

Även i övriga Europa har samma trend setts, fladdermössen blir allt fler. Just fransfladdermusen rödlistades 2015 på grund av att dess överlevnad i Sverige sågs som hotad. Men nu ser det ut som att arten går mot en ljus framtid.

– När jag började springa i gruvan tyckte folk att jag var dum i huvudet. På den tiden var de skadedjur, nu måste man undersöka ett hus innan man river det. Världen har blivit lite bättre, säger Jens Rydell.