Fakta: Frågor till EU-kommissionen

Centerpartisten Fredrik Federley har ställt flera frågor till EU-kommissionen för att reda ut om Migrationsdomstolens beslut i Syed Latif ärende är riktigt:

1. Kan anställningsannonser som utannonserats och funnits av tredjelandsmedborgare via andra rekryteringssidor än Eures vara fullgoda för att uppfylla gemenskapsföreträdet?

2. Anser kommissionen att det är rimligt att utvisa en person från ett medlemsland med hänvisning till en icke juridiskt bindande princip så som är fallet med gemenskapsföreträdet?

3. Anser kommissionen att det finns anledning att se över riktlinjerna för gemenskapsföreträdet?

Källa: Europaparlamentet

– Det var aldrig lagstiftarens mening att det skulle gå till på det här viset. Det vet jag eftersom jag jobbade i riksdagen med den här lagstiftningen när vi tog fram den 2008, säger Fredrik Federley (C).

Syed Latif kom till Sverige 2010 för att studera. Våren 2014 erbjöds han fast jobb som account manager efter att ha sett tjänsten utannonserad på yrkesnätverket Linkedin.

Men enligt Migrationsdomstolen uppfyller en jobbannonsering på Linkedin – med flera hundra miljoner användare i världen – inte kravet på synlighet för medborgare inom EU/EES och Schweiz vilket innebar att deras företrädesrätt blev åsidosatt.

Därför får Syed Latif, som är från Bangladesh, inte uppehållstillstånd.

"Helt vansinnigt"

Beslutet har mötts av massiv kritik. Fredrik Federley, numera EU-parlamentariker, är kritisk till domstolens sätt att resonera om Linkedin.

– Det är ju helt vansinnigt. Det är fler som har tillgång till Linkedin än till Arbetsförmedlingen och det finns fler tjänster på Linkedin än på den europeiska platsportalen Eures.

Dessutom anser Federley att domstolen tolkat det så kallade gemenskapsföreträdet fel.

– Det är reglerat i direktivet att man ska utannonsera ett jobb inom unionen så att EU-medborgare får chans att söka innan en tredjelandsmedlem får det. Men det är inget lagkrav, säger han.

Kan stoppas

Syed Latif tycker att det är orättvist att han inte får uppehållstillstånd.

– Jag har inte gjort något fel. Jag har pluggat utan att ta studielån, jag har jobbat i två år och betalat skatt... Jag har gjort allt, säger han till TT.

När han överklagade till Migrationsdomstolen fick han inte prövningstillstånd. I torsdags skickades därför ett nytt dokument – som bland annat är en överklagan – till Högsta förvaltningsdomstolen. Budskapet kan sammanfattas i två punkter: Kör inte Syed Latif till Köpenhamn på tisdag. Ompröva hans ärende.

– Eftersom de begärt företräde kan det gå ganska fort. Om domstolen tycker att hans ärende är intressant att titta på kan de begära inhibition med omedelbar verkan, säger Fredrik Federley.

Det skulle innebära att Syed Latif får stanna i Sverige tills ärendet är avgjort.