Forskare i Australien tränar pungmårdar i att inte äta giftiga paddor i ett försök att rädda de populära djuren.

Den dödliga agapaddan kom till Australien redan på 1930-talet men har på senare tid snabbt spridits över landet, vilket resulterat i en dramatisk minskning av flera djurpopulationer.

Ett framgångsrikt pilotprojekt har visat att de pungmårdar som tränats att undvika paddorna inte bara överlevt i högre utsträckning utan även fört vidare sin kunskap till nästa generation.

– Vi tror att det här bara behöver göras en gång för att skydda pungmårdspopulationen från agapaddor då varje ny generation lär sig att undvika dem, säger Sally Barnes, chef för ett myndighetsorgan som kontrollerar Australiens nationalparker.

Ett 30-tal tränade pungmårdar ska släppas ut i nationalparken Kakadu i norra Australien som ett första steg under en treårig plan.