Kungsbacka kommun har polisanmält ett flygblad som pekar ut kommunalrådet Ulrika Landergren som ansvarig för brott som begåtts av ensamkommande flyktingbarn. I det anonyma flygbladet som delats ut i Kullavik och Särö hävdas att kommunalrådet också agerat för att tvångsförflytta gamla från ett äldreboende för att ge plats åt flyktingar, skriver Kungsbacka-Posten.

– Det uppfattas som att jag är den som har huvudansvaret för flyktingfrågor i kommunen och då är det mig man ger sig på, säger Ulrika Landergren, till P4 Halland.

Kommunen ser allvarligt på händelsen och väljer att mot bakgrund av den senaste tidens våldsdåd att polisanmäla flygbladet.