Fakta: Viktigt för säker hoverboard

Se till att det finns CE-märke, tillverkare och typbeteckning på den hoverboard du köper.

Svensk bruksanvisning ska finnas om du köper den i Sverige.

Ladda bara under uppsikt och enligt tillverkarens bruksansvisning.

Blir hoverboarden väldigt varm i något läge ska du kontakta inköpsstället.

Källa: Elsäkerhetsverket

Bara sedan i början av augusti har minst 15 bränder i hoverboards rapporterats till Elsäkerhetsverket. Minst tre personer har skadats i bränderna. Nu ska Arbetsmiljöverket tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Elsäkerhetsverket kartlägga omfattningen av problemen med de populära brädorna, rapporterar P4 Värmland.

De flesta bränderna har inträffat i samband med laddning men det har också förekommit bränder under användning och vid vila.

Arbetsmiljöverket står som huvudansvarig för utredningen eftersom hoverboarden rent lagmässigt ses som en maskin.

– Vi på Elsäkerhetsverket har kompetensen att testa den tekniska biten och MSB bidrar med olycksstatistik, säger Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket, till TT.

Enligt Martin Gustafsson har myndigheterna hittills inte kunnat se något tydligt mönster i vad som orsakar bränderna.

– Än så länge finns det ingen röd tråd vad gäller märke, modell eller prisklass. Men mycket tyder på att det är batterierna eller skyddskretsar och laddkretsar tillsammans med batterierna som ställer till det, säger han.

Kartläggningen beräknas vara klar i mitten av oktober.