Liksom Stockholms tingsrätt avslår Svea hovrätt Julian Assanges begäran om att häva hans häktning. Det blir heller ingen ny häktningsförhandling.

Assange är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt i Sverige 2010. Wikileaksgrundarens advokater anser att häktningen strider mot "proportionalitetsprincipen". Bland annat åberopar de hälsoproblem som en följd av Assanges nu fyraåriga vistelse på Ecuadors ambassad i London, där han fått asyl.

Men hovrätten anser att "det allmänna intresset av att utredningen kan fortsätta väger tungt". Assange riskerar också att avvika, anser den.

Den 45-årige australierns advokater meddelar att beslutet kommer att överklagas till Högsta domstolen.

Utredningen väntas nu fortsätta med förhör av Assange på ambassaden den 17 oktober.