Det finns inget som talar för att HPV-vaccin orsakar vare sig syndromen POTS- eller CRPS. De fall som tidigare har anmälts, framför allt i Danmark, är vad som är att förvänta i den aktuella åldergruppen, konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Det var tidigare i år som myndigheter i Danmark slog larm efter att ett 50-tal flickor drabbats av POTS och CRPS efter att ha fått vaccin mot HPV, varpå EMA beslutade att inleda en utredning. Även i Sverige anmäldes fall.

POTS är ett syndrom som innebär hjärtklappning, yrsel och svimningar, medan CRPS resulterar i ett kroniskt smärttillstånd.

I Sverige erbjuds vaccin mot humant papillomavirus (HPV) till alla flickor i årskurs fem och sex för att förhindra livmoderhalscancer senare i livet.