– Rädsla för terrorism har fått regeringar att kompromissa med mänskliga rättigheter, skuldbelägga flyktingar och underblåsa en ökande islamofobi som saknar motstycke de senaste åren

Kenneth Roth, ordförande för Human Rights Watch, i samband med att organisationens årsrapport släpptes.

Fakta: HRW:s rapport

EU kritiseras för hur man hanterat flyktingkrisen, samt för unionens tystnad om den turkiska militärens offensiv mot kurdiska PKK och de rättsprocesser som pågår mot journalister, akademiker och politiker som kritiserar president Recep Tayyip Erdogan.

Turkiets styrande parti kritiseras för att ha gjort hårda fokuserade tillslag mot aktivister och regeringskritiska medier.

Etiopien och Indien kritiseras för att ha begränsat utländsk finansiering för att på så sätt parera och förhindra att oberoende aktörer övervakar statliga rättighetskränkningar.

Regeringar i väst har inte sällan varit långsamma med att kritisera sådan repression.

Källa: HRW: World Report 2016: "Politics of fear".

– Rädsla för vad den massiva tillströmningen av asylsökande skulle betyda för deras samhällen fick många i Europa att bygga högre murar. Rädsla för terrorism har fått regeringar att kompromissa med mänskliga rättigheter, skuldbelägga flyktingar och underblåsa en ökande islamofobi som saknar motstycke de senaste åren, säger ordföranden Kenneth Roth i en videointervju på organisationens hemsida.

Stängda gränser

HRW pekar på att grundläggande mänskliga fri- och rättigheter har fått stryka på foten i missriktade försök från regeringar att värna landets säkerhet. När Europas länder stänger dörren för flyktingar så skjutsar man dem vidare till länder i Europas utkanter som är sämre utrustade att ta hand om flyktingar.

Kenneth Roth pekar på att det bästa sättet att minska antalet flyktingar är att få slut på kriget och grymheterna i Syrien.

"Flagranta fall av islamofobi och skamlös demonisering av flyktingar har i allt större utsträckning blivit hårdvaluta i en växande påstridig politisk intolerans", skriver han.

Det stora fokuset på potentiella hot från flyktingar distraherar Europas regeringar från att ta itu med sina inhemska terrorhot, och gör att de förlorar siktet på de insatser som behövs för att undvika att missnöjda grupper marginaliseras, anser HRW.

Repression

Uppror och protester från allmänheten, som ofta fått spridning via sociala medier, har skrämt auktoritära regimer till att vidta repressiva åtgärder. HRW nämner den så kallade Arabiska våren, paraply-demonstrationen i Hongkong och Maidan-protesterna i Ukraina som exempel på rörelser som fått våldsamma regimer att försöka tysta medborgargrupper. Detta både genom att anta lagar som begränsar deras verksamhet och genom att skära av deras internationella finansiering.

Kina och Ryssland nämns som några av de värsta regimerna – där pågår enligt organisationen de mest omfattande tillslagen mot det civila samhället på mer än en generation.

– I väst har man ibland varit ovillig att stå upp mot den nationalistiska retoriken från envåldshärskare som anser att det är ett intrång från väst att försvara civilbefolkningens rättigheter i deras länder. Men det här försvaret är nödvändigt om du vill att regeringarna ska tjäna folket i de här länderna snarare än deras ledares och hantlangares bankkonton, säger Kenneth Roth.