– Jag har inte gjort några utfästelser om någonting över huvud taget.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT om den kurdiska gerillans önskemål om att få hjälp med sjukvård i Sverige för sina skadade.

Fakta: YPG och norra Syrien

Folkets försvarsenheter (YPG) är en milis i huvudsakligen kurdiska områden i norra och nordöstra Syrien.

YPG har beskrivits som det syriska partiet PYD:s väpnade gren och PYD är i sin tur nära knutet till kurdiska separatiströrelsen PKK i Turkiet. Både YPG och PYD förnekar dock officiellt kopplingar till PKK.

YPJ är den kvinnliga delen av YPG, med kvinnor som soldater.

Sedan syriska regeringsstyrkor 2012 drog sig tillbaka är YPG de kurdiskt kontrollerade områdenas de facto-armé och strider där mot extremistgruppen Islamiska staten (IS).

De kurdiskt kontrollerade områdena i Syrien är indelade i kantoner: Kobane, Jazira och Afrin.

Källa: Paul Levin, chef för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet

– Vi vill att Sverige och andra länder ska ta emot dessa skadade människor, säger Nasrin Abdullah, befälhavare över YPJ, som är den kvinnliga grenen av YPG-gerillan, vid en presskonferens i Stockholm.

Hon uppger via tolk att de egna sjukvårdsresurserna inte räcker till och att delegationen, som besöker olika europeiska länder, önskar att skadade ska få vård utomlands och sedan få återvända.

Delegationen ska också ha framfört till Hultqvist (S) att det inte räcker med flygunderstöd från den USA-ledda koalitionen för att få bort IS från syrisk mark.

Ingenting lovat

Hultqvist säger att han tagit emot delegationens information om det politiska, militära och strategiska läget i kampen mot IS – och han är väldigt tydlig med att han inte har lovat någonting.

– Jag har inte gjort några utfästelser om någonting över huvud taget, jag har tagit emot information, säger han till TT.

Han säger sig också ha framfört att YPG gjort oerhört viktiga insatser mot IS.

Nasrin Abdullah säger sig ha pratat med representanter för utrikesdepartementet, men inte med utrikesminister Margot Wallström.

Paul Levin, chef för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet, säger att YPG och dess politiska gren, partiet PYD, är mycket nära knutna till PKK-gerillan – något som YPG och PYD förnekar.

Turkiet vill att USA förutom PKK även ska terrorstämpla PYD – men USA och många europeiska länder fortsätter att ha gott samarbete med YPG och PYD i Syrien.

"Kan ta emot"

Hultqvist pekar på att YPG ser sig som en egen grupp, att företrädare tagits emot av Frankrikes president François Hollande och att gruppen har tätt samarbete med den koalition Sverige ingår i.

– Det finns tydliga upparbetade kontakter med koalitionen. Hela den plattformen finns ju och det är det som gör att vi tycker att vi kan ta emot dem och ta del av deras information.

Amnesty International har i en rapport kritiserat YPG för att driva bort civila i områden som befriats från IS och i vissa fall demolerat deras hem.

Nasrin Abdullah svarar att hennes sida inte håller med om alla delar av rapporten men bjuder in Amnesty för att undersöka på plats.

– Öppenhet är en grundprincip i vår organisation.