Fakta: Värdlandsavtalet

Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd undertecknades den 4 september 2014.

Avtalet omfattar principer för att basera Natostyrkor i Sverige och för svenskt stöd till styrkorna.

Det innebär att Nato tillåts transportera helikoptrar, flygplan och fartyg på svenskt territorium.

Natostyrkor kan bara placeras i Sverige efter svensk inbjudan.

Avtalet innebär förändringar i olika svenska lagar. Natopersonal ska kunna ha immunitet och privilegier när det gäller till exempel skatter, tullregler och regler för bruk av fordon. De förändringarna kräver ett riksdagsbeslut.

Avtalet är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2016.

Källa: Ds 2015:39

För att möta oron ska regeringen i sin kommande proposition om värdlandsavtalet kommentera frågan om kärnvapen.

– Vi kommer att förklara hur saker och ting förhåller sig, det vill säga att värdlandsavtalet inte har bäring på att kärnvapen kommer att placeras ut på svenskt territorium, säger Hultqvist.

Däremot är det inte aktuellt för regeringen att försöka få in en klausul i själva avtalet där det tydligt står att kärnvapen inte får placeras ut på svensk mark.

Kampanjer

Det senaste året har flera kritiska kampanjer startats för att skapa opinion mot avtalet och Sveriges närmande till försvarsalliansen Nato. Hultqvist anser att det sprids mycket desinformation. Avtalet syftar till att underlätta för Sverige att ta emot och ge militärt stöd i kristid och för att stå som värdland för Natoövningar. Hultqvist betonar att ingen Natotrupp placeras på svensk mark utan en svensk inbjudan.

Bland andra organisationen Svenska freds har varnat för att Sverige kan användas som bas för Natos militära aktiviteter i såväl krig som fred och att kärnvapenavskräckning är en central del i försvarsalliansens strategiska koncept. Svenska freds ordförande Anna Ek skrev nyligen i en debattartikel: "Att tro att vi själva äger möjligheten att säga nej vid en sådan förfrågan är naivt. Det politiska trycket på Sverige kommer att bli så stort att vi inte skulle ha någon realistisk möjlighet att säga nej."

Brett stöd

Sveriges kristna råd skriver i ett remissvar att avtalet inte bara är en teknisk och administrativ fråga. Rådet efterlyser en mer öppen och demokratisk process inför riksdagens beslut.

Försvarsministern tycker inte att arbetet med regeringens proposition är särskilt komplicerat och väntar sig brett stöd i riksdagen från Allianspartierna och från regeringspartnern Miljöpartiet.

– Jag förutsätter att de överenskommelser vi ingått gäller, säger Hultqvist.