Fakta: MHS-Bostäder och försvarsministern

Stiftelsen MHS-Bostäder har en nära koppling till Försvarsmakten. I styrelsen, som utses av ÖB, sitter bland annat höga militärer. Syftet med stiftelsen är främst att tillhandahålla tillfälligt boende för studerande på Försvarshögskolan och Försvarsmaktens personal.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) tecknade kort efter regeringsskiftet 2014 ett hyreskontrakt med stiftelsen för en lägenhet på Östermalm i Stockholm. Hans egen statssekreterare Jan Salestrand satt i stiftelsens styrelse till veckan före sin utnämning.

Åklagare som granskat fallet anser att Hultqvists övernattningslägenhet inte utgör någon muta eller på annat vis otillbörligt. Institutet mot mutor har dock ifrågasatt lämpligheten, och Centerpartiet har lämnat in en anmälan till konstitutionsutskottet om misstänkt jäv. Där begärs en "granskning av försvarsminister Peter Hultqvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder".

Källa: Svenska Dagbladet, TT.

I en rapport 2015 kritiserade Riksrevisionen för hur försvaret redovisat sina kostnader för hyresvärden, den statliga stiftelsen MHS-Bostäder. Av faktureringen drog myndigheten slutsatsen att minst fyra miljoner kronor av totalt 6,8 miljoner var ett otillåtet stöd.

Försvarsmakten lovade att säkerställa att transaktionerna skulle ske på ett tillåtet sätt. Men det har inte skett, i stället har det otillåtna stödet vuxit till sex miljoner, enligt tidningen.

Överstelöjtnant Karl Anders Andersson på Högkvarteret medger för SvD att betalningarna till MHS Bostäder fortsatt som tidigare.

– Vi jobbar på att teckna om avtalet med stiftelsen. Vi kommer att ta bort delar av de tjänster som vi har betalat tidigare, säger han till tidningen.

Andersson uppger att "arbetsbelastningen" har lett till att avtalet inte förändrats.

– Det är naturligtvis inte tillfredställande utan det borde ha gjorts tidigare, säger han till Svenska Dagbladet.

Enligt Andersson har betalningarna till stiftelsen skett "av hävd".

– Riksrevisionens påpekande kom som en nyhet, säger han till tidningen.