Pipande andning

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör det svårt att andas. Alla kan drabbas, men det vanligaste är att man får astma som barn.

Hos barn är den vanligaste orsaken en allergi mot exempelvis pollen, kvalster eller pälsdjur. Slemhinnan i luftrören svullnar och luftrören dras samman. Attacker av andnöd och/eller pipande alternativt väsande andning med perioder däremellan där barnet är helt friskt är typiska symtom.

Besvären kan lindras med luftrörsvidgande mediciner.

Källa: 1177 Vårdguiden

 

Astma är en vanlig och potentiellt dödlig sjukdom som drabbar många barn och som gör det svårt att andas.

Sedan tidigare vet man att barn som växer upp på en lantgård har betydligt lägre risk att drabbas än andra. Exakt vad det är i den lantliga miljön som minskar risken vet inte forskarna, men flera studier bekräftar sambandet.

Nu kan forskare vid Uppsala universitet visa att hundar har en liknande effekt.

- Vi vet att barn som redan har en allergi mot katt eller hund ska undvika dessa djur, men våra resultat ger en indikation på att barn som växer upp med hundar löper en minskad risk, säger Tove Fall vid Uppsala universitet, en av forskarna bakom studien som publiceras i tidskriften Jama Pediatrics.

Forskarna använde information från nio olika nationella register, inklusive två hundägarregister som inte har använts i medicinska sammanhang tidigare.

Det visade sig att barn som växer upp med en hund i familjen har ungefär 15 procents lägre risk att drabbas av astma i skolåldern, jämfört med barn som inte gör det.