Fakta: Fritidsbåtsolyckor

I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 30 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna.

Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske. Hälften av de omkomna är män över 50 år. Fler än hälften har druckit alkohol. Den akuta dödsorsaken är, praktiskt taget alltid, drunkning. Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Det är framför allt män över 50 år som drunknar i fritidsbåtsolyckor. Nästintill samtliga hittas utan flytväst, visar en analys från Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet.

– Hundar, barn och kvinnor är bra på att använda flytväst, men män är dåliga. Det är obegripligt att man inte sätter på sig en, säger Anders Wernesten.

När det gäller männen hävdar många av dem, enligt Svenska Livräddningssällskapet, att de kan simma. Men den som oväntat faller i vattnet hamnar snabbt i en farlig situation. Vattnet i de svenska haven och sjöarna är nästan alltid farligt kallt. Köldchocken leder till häftig andhämtning som med lite otur kan leda till våldsamma kallsupar.

– Utan väst så kommer du att drunkna och dö om du trillar över bord, säger Anders Wernesten.

Sverige är det enda land i Norden som inte har lag på att bära flytväst på fritidsbåtar. Men nära sju av tio personer är mycket eller ganska positiva till flytvästkrav i Sverige, enligt en undersökning från Transportstyrelsen.