Fakta: Förslaget

I dag ska elever i grundskolan och grundsärskolan erbjudas minst 6 875 undervisningstimmar. Det vill regeringen öka till 6 890 timmar och höjningen ska läggas på undervisning i matematik, som ska öka från 1 020 till 1 125 timmar.

Som jämförelse får elever i den svenska grundskolan 1 490 timmars undervisning i svenska och 480 timmar i engelska.

Källa: Regeringen

Förslaget, som tillför 105 timmar undervisningstid i matematik i årskurs 4–6, har skickats på remiss till Lagrådet.

– Matte är enormt viktigt. Dels som grundkunskap för att du ska kunna förstå och använda andra naturvetenskapliga ämnen. Men det är också viktigt som en bas i demokratin. Man ska inte bli lurad, man ska förstå komplexa sammanhang och man ska kunna se sanningen bakom alla tal, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

– Det är ett steg, men det är långt ifrån det enda som krävs för att alla elever ska nå målen.

"Behöll pengarna"

Fridolin påpekar att det finns en enighet mellan regeringen och oppositionen om förändringen.

– Vi införde i enighet hundra timmar till i lågstadiet för tre år sedan. Nu börjar de eleverna fyran och fortsätter få mer matte under mellanstadiet.

Moderaterna gillar förslaget, för det är en del av ett reformpaket från alliansen som påbörjades 2013, enligt partiets utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

– Förslaget har hela tiden varit att vi under 2016 bygger ut med lika mycket matte i årskurs 4–6. Det har också varit finansierat i vår budget, som gällde förra året. Men regeringen behöll de pengarna, säger hon till TT.

Nytt tillkännagivande

Utbildningsutskottet beslutade på torsdagen om ett tillkännagivande till regeringen, med krav om fler mattetimmar även i årskurs 7–9 med början nästa år.

– Vi beslutade om ett tillkännagivande redan förra året, men det har regeringen förhalat i ett års tid. Därför gör vi nu ett nytt förstärkt tillkännagivande i utskottet och förväntar oss att regeringen går vidare så att nästa års sjuor inte missar detta, säger Camilla Waltersson Grönvall.