Fakta: Björnjakten 2016

Jakten inleds 21 augusti och pågår som längst till den 15 oktober.

Beslut om licensjakt i år. Fjolårets tilldelning inom parentes.

Jämtland 74 (60)

Dalarna 48 (55)

Norrbotten 30 (35)

Gävleborg 25 (37)

Västernorrland 22 (22)

Västerbotten 20 (15)

Hur många björnar som får skjutas i Värmland är inte känt ännu. Under 2015 fick två björnar fällas under licensjakten.

Källa: Länsstyrelserna i de berörda länen

Enligt Naturvårdsverket har björnstammen minskat med cirka 3 procent om året mellan 2008 och 2013. Under 2013 bedömdes det finnas omkring 2 800 björnar i Sverige.

Jämtland är ett av de län där tilldelningen ökar i år. Där får 74 björnar fällas under licensjakten jämfört med 60 i fjol.

– I praktiken är det ingen ökning av jaktuttaget. Vi summerar det sammanlaga förmodade uttaget, säger Ruona Burman, enhetschef vid länsstyrelsen i Jämtlands län, till TT.

Förra året fälldes 17 björnar på skyddsjakt innan licensjaktsbeslutet togs medan det i år bara har fällts tre på skyddsjakt.

– Nu har det genomförts en björnspillningsinventering. Resultaten från den väntar vi till hösten. I avvaktan på den håller vi oss till samma nivå som förra året, säger Ruona Burman.

I sex av de län där björnar får skjutas har länsstyrelserna beslutat om licensjakt på 219 djur. Det finns ännu inga uppgifter om jakten i Värmland, men i fjol fick två björnar skjutas i länet.

Förra årets licensjakt omfattade 226 björnar, det lägsta antalet sedan 2007.