Fakta: Katastrof i Haiti efter orkanen

750 000 människor i Haiti är i behov av humanitär hjälp och 1,3 miljoner av totalt 10,6 miljoner invånare har påverkats av orkanen.

Uppemot 80 procent av byggnaderna på Haitis södra halvö är skadade och antalet hemlösa är minst 350 000 personer. Omkring 175 skolor tros ha skadats svårt.

30 människor har dött i kolera.

Uppemot 900 människor har hittills omkommit och haitierna befarar att dödstalen kan stiga till 5 000.

Källor: Unicef, Ocha, Hoppets stjärna

Skaug och tre andra hjälparbetare är på väg i bil till staden Les Cayes, en stad som ligger i det område i sydvästra Haiti som hör till de som drabbades värst av orkanen som slog till mot västkusten i tisdags med förödande hastigheter.

Deras färd har kantats av förstörda hus, nerfallna träd och åkrar som står under vatten. För det utfattiga landets invånare är det en förödande massförstörelse.

– Vi åker just förbi en bananplantage där allt är förstört. Fanns inte en planta kvar, berättar Håkon Skaug på telefon för TT.

Katastrofal skörd

Skörden i november väntas bli en katastrof, och hunger hotar redan inom några veckor om det inte sätts in omfattande hjälpinsatser direkt.

– Nästan allt i Haiti odlas i landets södra och västra delar, och därför riskerar hela landet hunger 80 procent av befolkningen är i farozonen, säger Håkon Skaug.

Läget förvärras av koleran, och den vattenburna bakterien sprids nu snabbt till följd av att förorenat avloppsvatten smittar dricksvatten.

Kring 30 människor har redan avlidit i sjukdomen efter orkanen som skördade uppemot 900 liv medan tiotusentals flytt från sina hem och lever i tillfälliga läger.

– Risken är att vi kommer att upptäcka många fler dödsoffer när hjälporganisationer och FN kommer fram till byar som hittills inte har gått att nå, säger Håkon Skaug som befarar att dödstalen kan stiga till 5 000.

– Det är haitiernas egen bedömning, säger han.

Behövs en miljard

Myndigheterna räknar med att det behövs kring 1 miljard dollar för att täcka hjälpbehoven, men pengarna strömmar inte in till hjälporganisationerna i den takt som behövs.

– Delvis beror det på att Florida drabbades och att allt fokus i USA hamnade där. Situationen i Haiti hamnade på många håll i medieskugga, och då skänker människor mindre.

Dricksvatten, livsmedel och andra basvaror hör till sådant som nu är mest akut. FN har börjat släppa ner mat och annat från luften, och USA, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien gör också insatser på plats.

USA har skickat transportfartyget Mesa Verde mot Haiti med helikoptrar med tunglyftskapacitet ombord. 700 soldater och sjömän samt en svävare, som används för att föra in hjälp, finns också på båten.