– Själva härdsmältan är fortfarande i ohanterligt skick, det är omöjligt att arbeta med den. En timme i reaktorhallen innebär en dödlig dos strålning.

Janne Wallenius, professor i reaktorteknik vid KTH i Stockholm. Nu har det gått 30 år sedan katastrofen i Tjernobyl, men arbetet med att hantera avfallet från kärnkraftsverket fortsätter.

Fakta: Finansiering av Tjernobyl-projekten

De arbeten som utförs vid Tjernobyl finansieras av Chernobyl Shelter Fund (CSF), en fond som sattes upp av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) 1997. Totalt har fonden samlat in 1,3 miljarder euro (november 2015). Den beräknade kostnaden för hela den plan som omfattar inneslutningen av den havererade reaktor fyra, hantering av uttjänt kärnbränsle och sanering av området runt Tjernobyl uppgår till runt 2,1 miljarder euro.

EBRD:s program är resultatet av förhandlingar mellan EU, G7-länderna och Ukraina. EBRD åtog sig såväl ekonomiskt som administrativt huvudansvar för katastrofarbetet i utbyte mot att Ukraina år 2000 stängde den sista aktiva reaktorn i Tjernobyl.

De tio största givarna till CSF, och Sverige (belopp i miljoner euro):

EBRD 498

EU-kommissionen 431,6

USA 329,5

Frankrike 114,9

Tyskland 106,1

Storbritannien 89,5

Japan 83,8

Italien 74,2

Ryssland 70,3

Ukraina 64,1

Sverige 10,5

Källa: EBRD

Fakta: Tjernobylolyckan

Den 26 april 1986 utbröt en brand i reaktor fyra vid kärnkraftverket i Tjernobyl, 11 mil norr om Ukrainas huvudstad Kiev.

Orsaken till olyckan var att operatörer vid kraftverket hade slagit av flera säkerhetssystem för att genomföra experiment på låg reaktoreffekt. När effekten snabbt ökade förångades kylvattnet i reaktorn, vilket ytterligare påskyndade kärnklyvningen och gav upphov till en ångexplosion som förstörde reaktorhallens tak och satte eld på den grafit som skulle fungera som moderator till kärnreaktionen.

Den svårsläckta grafitbranden pågick i tio dagar och fick till följd att radioaktiva partiklar spreds i atmosfären och bars till stora avstånd från reaktorn.

Enligt FN:s vetenskapliga strålningskommitté fick fler än 100 personer akuta strålskador och 30 personer dog under de första veckorna efter olyckan.

Uppskattningsvis 800 000 personer arbetade på olika sätt med att sanera kraftverket och området runt det efter olyckan.

Olika studier av hur många som drabbats av strålning från det nedfall som orsakades av branden ger väldigt olika siffror gällande antalet sjuka och döda. Siffrorna sträcker sig från 4 000 till drygt 100 000 i hela Europa. Enligt en omstridd rysk studie kan uppemot en miljon personer ha dött i förtid till följd av olyckan.

Fastställt är att antalet sjuka och döda i sköldkörtelcancer har ökat i Ukraina, Vitryssland och Ryssland som en följd av Tjernobylolyckan. Fram till år 2005 har man spårat runt 6 000 fall av sköldkörtelcancer hos barn.

Under 1986 evakuerades 115 000 människor från staden Pripjat vid Tjernobyl. Den 3 maj 1986 upprättades den så kallade 30-kilometerszonen som även omfattar delar av Vitryssland. Efter 1986 har ytterligare 220 000 personer omlokaliserats från sina hem i Ukraina, Vitryssland och Ryssland.

Källa: FN:s vetenskapliga strålningskommitté (UNSCEAR) och Greenpeace.

Fakta: Nya säkra isoleringen

Den gigantiska strålhangar som skall kapsla in den utbrända reaktor fyra i Tjernobylverket går under namnet New Safe Confinement. Konstruktionen är 108 meter hög, 257 meter bred och 162 meter lång, tillräckligt stor för att rymma katedralen Notre Dame i Paris.

Byggnaden bärs upp av dubbla stålvalv och har ett inre och ett yttre skal som efter tätning med ett speciellt framtaget elastiskt material kommer att stänga inne eventuella läckor från reaktorn.

I taket skall kranar placeras för att möjliggöra fjärrstyrda arbeten med att demontera den gamla, fallfärdiga sarkofagen.

Den 36 000 ton tunga konstruktionen ska dras 300 meter på specialkonstruerad räls med hjälp av 116 stora domkrafter.

Klockan 01.23 lokal tid lördagen den 26 april 1986 inträffade katastrofen när explosioner och bränder totalförstörde reaktor fyra i Tjernobyl i dagens Ukraina. Men efter 30 år har en del hänt vid katastrofplatsen.

Ställd framför valvets skinande yttre skal ter sig en människa försvinnande liten. 36 000 ton stål som på dubbla bågar når 108 meter över marken. I november ska den "Nya säkra isoleringen" förflyttas 300 meter längs en specialkonstruerad räls. Sedan återstår avslutande arbeten med att täta bygget som skall innesluta den fallfärdiga och läckande betongsarkofag som begraver den utbrända reaktor fyra.

– Vi kommer då att ha uppnått vårt säkerhetsmål: att helt ha stängt in den gamla sarkofagen, även om en ny katastrof skulle inträffa. För de kommande 100 åren har vi en anläggning som tillåter arbete med det gamla skyddet och reaktorn, säger Vince Novak, direktör för avdelningen för nukleär säkerhet hos den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

Greenpeace har granskat situationen vid Tjernobyl och i en ny rapport har de flera frågetecken. I området runt kärnkraftverket finns fortfarande runt 800 gömmor med radioaktivt avfall och fler än 22 000 förbrukade bränslestavar från verket måste tas om hand och förberedas för slutförvaring.

En långsiktig plan för återbefolkning av området saknas och frågan om slutförvaring är fortfarande långt ifrån löst.

– Det finns en stor risk för att radioaktiva ämnen läcker ut i miljön, säger Tobias Münchmeyer, kärnkraftsexpert vid Greenpeace i Tyskland.

Fallfärdig sarkofag

Den gamla sarkofagen byggdes under kaotiska förhållanden efter reaktorolyckan i Tjernobyl 1986. Den gigantiska "isoleringen" är kronan på verket i EBRD:s plan för Tjernobyl. Det är en plan som innefattar hantering och förvar av uttjänt kärnbränsle, sanering av mark och vatten samt åtgärder som ska förhindra att sarkofagen kollapsar och orsakar ännu en katastrof.

– Nästa år går vi in i planens slutfas. Det är slutpunkten för vårt arbete, säger Vince Novak.

Det betyder inte att arbetet med Tjernobylkatastrofen är över, bara att ansvaret för det flyttas från EBRD till Ukraina. Den ukrainska regeringen beslutade 2010 om ett mål enligt vilket Tjernobyl ska vara en ren och säker plats år 2065.

– Den gamla sarkofagens beräknade livslängd löper ut i år. Man har förstärkt sarkofagen så att den ska vara säker till 2023, men när Ukraina tar över planen från EBRD återstår bara sex år. Om sarkofagen skulle kollapsa blir det väldigt svårt att ta hand om det radioaktiva materialet i reaktorn, säger Tobias Münchmeyer.

Härdsmältan ohanterlig

Ukrainska myndigheter öppnade den förbjudna zonen runt Tjernobyl för turister 2012. Byggarbetsplatsen vid reaktor fyra har gjorts säker för arbetare genom ett noggrant saneringsarbete.

– Men själva härdsmältan är fortfarande i ohanterligt skick, det är omöjligt att arbeta med den. En timme i reaktorhallen innebär en dödlig dos strålning, säger Janne Wallenius, professor i reaktorteknik vid KTH i Stockholm.

Under sarkofagens betong finns tonvis med smält urandioxid och en starkt radioaktiv slagg som blev resultatet av att den grafit som skulle skilja bränslestavarna i reaktor fyra från varandra fattade eld och brann intensivt under tio dygn.

Dödlig strålning

EBRD har ägnat flera år åt att ta fram en strategi för att hantera härdsmältan. Den kan sammanfattas så här: RÖR EJ.

– På flera platser är strålningen så hög att den är dödlig. En kostnadsanalys, såväl ekonomisk som mänsklig, har lett till slutsatsen att det bästa är att vänta flera årtionden så att strålningen sjunker och Ukraina hinner förbereda sig för att ta hand om det här mycket radioaktiva avfallet, säger Vince Novak.

I banken Credit Suisses sammanställning räknades Ukraina förra året som Europas fattigaste nation. I östra Ukraina pågår ett krig mellan landets armé och proryska rebeller, dessutom utspelades i dagarna en akut regeringskris eftersom landet inte kunnat uppfylla kraven för fortsatta nödlån från IMF.

– Uppgiften att hantera Tjernobyl är så stor att inte många länder skulle kunna klara av det själva. Vi uppmanar G7 att fortsätta sitt arbete i solidaritet med Ukraina. Landet kan inte lämnas ensamt med de här problemen, säger Tobias Münchmeyer.