Fakta: Elisabeth Hesselblad

Maria Elisabeth Hesselblad föddes i Fåglavik i Västergötland den 4 juni 1870 och dog i Rom den 24 april 1957.

Vid 17 års ålder emigrerade hon till Amerika och jobbade som sjuksköterska. 32 år gammal konverterade hon till katolicismen och två år senare flyttade hon till Rom.

Hesselblad grundade 1911 orden Birgittasystrarna i Rom, vilken fick påvens slutliga godkännande 1920. Den orden kallas Ordo SS Salvatoris S. Birgittae (OSSS) eller Vår frälsares orden.

Det var en slags variant av Birgittinorden som grundades av den heliga Birgitta i Vadstena på 1300-talet. Den orden kallas Ordo Sanctissimi Salvatoris (O.Ss.S) eller Vår allraheligaste Frälsares orden.

1923 startade Hesselblads orden ett "vilohem" i Djursholm. I Sverige rådde då fortfarande klosterförbud. I dag finns över 50 kloster världen över som tillhör den nya grenen.

Elisabeth Hesselblad hann också med att köpa det hus vid Piazza Farnese i Rom där Den Heliga Birgitta bodde och verkade.

Hesselblad ligger begravd i Birgittas hus i Rom.

Hon förklarades som "vördnadsvärd" 1991, saligförklarades 2000 och ska nu, efter ett dekret av påven Franciscus, helgonförklaras.

Källa: Stockholms katolska stift, Nationalencyklopedin

Mässan äger rum på Patersplatsen i Vatikanen, den romersk-katolska kyrkans absoluta centrum.

Elisabeth Hesselblad (1870-1957) är mest känd för att ha återupplivat den gamla Birgittinorden som grundades 1370 av heliga Birgitta.

Birgittinorden försvann från landet i samband med reformationen då Sverige blev protestantiskt.

Elisabeth Hesselblad blir dock inte helgon enbart för att ha återupplivat Birgittinorden. Alla som helgonförklaras, kanoniseras, måste också vara förknippade med mirakel.

I Elisabeths fall handlar det om en tvåårig pojke på Kuba som år 2005 ska ha tillfrisknat på ett oförklarligt sätt efter en svår operation sedan priorinnan på ortens Birgittinkloster bett en förbön för honom.

Att Hesselblad blir Sveriges andra helgon genom tiderna, efter heliga Birgitta, håller dock inte Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet med om.

– Det är helt fel. Vi har många helgon. En rad personer helgonförklarades av lokala biskopar under kristendomens första tid, exempelvis Erik den helige. Detta upphörde från och med 1200-talet då påvarna i Rom fick ensamrätt på kanoniseringar. Heliga Birgitta är den enda svensk som kanoniserats av en påve, men även de tidigare helgonen är accepterade av Vatikanen, säger han.