Den sociala resursförvaltningens direktör Annelie Larsson säger till Ekot att Malmö stad nu ska följa upp ärendena och förvissa sig om "frivillighet". Den tidigare kända siffran var 16 flickor, men det gällde bara november och december.

Bland annat barnombudsmannen och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har kallat alla barnäktenskap oacceptabla men Socialstyrelsen har påpekat att varje enskilt fall ska utredas utifrån barnets bästa.

En undersökning av Sveriges Radio har visat att fem av de sex kommuner som tar emot flest ensamkommande unga oftast låter barn som fyllt 15 bo med sina makar.

Undantaget är Göteborg, där staden uppger att barn alltid skiljs åt från vuxna makar. Minderåriga placeras på transitboenden för barn medan vuxna partners tas om hand av Migrationsverket.

Socialstyrelsen har upprättat en stödtelefon för kommunala socialtjänster. Sveriges Kommuner och Landsting har uppmanat myndigheten att uppdatera sin vägledning om problematiken.