Iran har börjat skrota centrifuger för anrikning av uran i enlighet med det avtal som slöts med sex världsmakter i juli, enligt FN:s atomenergiorgan IAEA. Omkring 4 500 av totalt cirka 19 000 centrifuger har hittills tagits ur bruk från anläggningarna i Natanz och Fordow men Iran ska enligt avtalet ner till cirka 6 100, varav 5 100 får anrika uran.

Samtidigt ska Iran minska sina lager av låganrikat uran, till cirka högst 300 kilo. De senaste tre månaderna har lagren tvärtom ökat med 460 kilo till 8 306 kilo. En diplomat uppger dock att detta inte är något att jaga upp sig över utan att det beror på normala fluktuationer.

I utbyte mot att begränsa sitt kärntekniska program får Iran borttagna ekonomiska sanktioner mot landet.