– I fem år har uppmärksamheten varit riktad mot Syrien, men när det gäller att hitta en politisk lösning har ingenting hänt, säger Dominik Stillhart, operativ chef vid Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

Fakta: Röda Korset och ICRC

Röda Korset består av Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC). IFRC samordnar världens nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar.

ICRC, med huvudkontor i Genève, bildades 1863 och är Rödakorsrörelsens ursprungsorganisation. Syftet är att skydda och hjälpa offer i väpnade konflikter.

ICRC arbetar utifrån Genèvekonventionerna och har en särställning bland internationella organisationer, dels på grund av sitt ansvar för Genèvekonventionernas utveckling och efterlevnad, dels på grund av de rättigheter och skyldigheter som konventionerna ger Röda Korset.

Fakta: Rekordbudget för 2016

Internationella rödakorskommittén har inför 2016 bett bidragsgivare om sammanlagt 14 miljarder kronor, vilket är den största budgeten i organisationens 153-åriga historia.

Orsaken är enligt ICRC det stora antalet komplexa kriser i världen och det internationella samfundets oförmåga att lösa väpnade konflikter.

Mest pengar behövs till Syrien – 1,3 miljarder kronor – följt av Sydsudan, Irak, Afghanistan och Somalia.

Källa: ICRC

– Jag har arbetat med den här organisationen i 25 år och jag har aldrig sett så många segdragna konflikter samtidigt som vi ser just nu, säger han i en intervju med TT.

Som operativ chef med ansvar för Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) hjälpinsatser har han en unik inblick i världens konflikthärdar. Och hans prognos för framtiden är dyster.

– Mellanöstern går igenom sin största kris sedan det Osmanska riket föll under det första världskriget, säger Dominik Stillhart.

"Global konfrontation"

I botten för många av de pågående konflikterna – såväl i Mellanöstern som i Afrika – ligger enligt honom "en global konfrontation" mellan olika jihadiströrelser och det växande antal stater som bekämpar dem.

– Vad vi sett sedan den 11 september är att varje gång som en seriös insats görs mot jihadisterna så kommer de ut starkare. Tittar man på Islamiska staten och deras förmåga att mobilisera utländska krigare så är det ofattbart. Deras propaganda fungerar verkligen extremt bra.

TT: Hur bekämpar man den här formen av extremism?

– Som representant för en hjälporganisation borde jag säga att alla ska ge mer pengar till hjälporganisationer, men det är definitivt ingen lösning. Vad som måste ske är att mer politisk energi läggs på konfliktlösning.

"Skandalöst"

Fem år av krig i Syrien har skapat åtta miljoner internflyktingar, fyra miljoner som flytt landet och över 300 000 döda. Även om en bräcklig vapenvila inletts, menar Dominik Stillhart att alldeles för lite skett för att nå en politisk lösning.

– Jag finner det skandalöst. Syrien var tidigare ett välbärgat land – nu svälter människor ihjäl i belägrade områden. Och det sker framför ögonen på hela världen, säger Dominik Stillhart.

Bombningarna av Aleppo har drivit tiotusentals människor på flykt. Hans medarbetare på ICRC:s kontor i staden vittnar om hårda strider, och en tillvaro utan vare sig el eller vatten.

– Människor är extremt oroliga. Regeringsstyrkorna har skurit av alla transportvägar till den rebellkontrollerade östra delen av staden, som är på väg att bli ett belägrat område.

Allt fler aktörer

Han säger att det enda sättet att få slut på kriget är att stormakterna sätter sig vid förhandlingsbordet. Men att få till stånd en varaktig vapenvila blir allt svårare – såväl i Jemen som i Syrien – i takt med att antalet aktörer på marken växer.

– För att vi ska kunna förflytta oss från Damaskus till Aleppo så måste vi ta oss igenom 60 olika vägspärrar. De flesta av dem kontrolleras av helt olika grupper. Och vi måste få grönt ljus från var och en av dem för att kunna ta oss igenom. Det är en illustration av hur fragmentiserad konflikten i Syrien har blivit, säger Dominik Stillhart.