Fakta: Id-kontroller

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med. Reglerna gäller även bilresenärer.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

Källa: Näringsdepartementet

– Två veckor utan id-kontroller skulle kunna öppna ett flöde som vi inte vill ha, eftersom vi vill ha kontroll över vilka som kommer, säger Beatrice Ask (M), justitieutskottets ordförande.

Människosmuggling

Hon hänvisar till att både polisen och Migrationsverket oroar sig för vad som kan hända i sommar om id-kontrollerna tillfälligt tas bort, till exempel att människosmugglare kan utnyttja läget.

– Det är positivt att riksdagen tar det här initiativet. Det innebär att de farhågor som har funnits kring vad ett glapp i id-kontrollerna skulle kunna innebära, nu kan hanteras på ett bättre sätt, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till TT.

Id-kontrollerna infördes den 4 januari och gäller i sex månader, därefter ska de enligt lagen ta paus i två veckor innan en ny period får börja. Justitieutskottet tar nu ett initiativ för att slopa karenstiden. Alla riksdagspartier utom Centerpartiet och Vänsterpartiet står bakom.

Sverigedemokraterna har tidigare i vår lagt två förslag för att slopa tvåveckorskarensen, men då sade övriga partier nej.

– Det var exakt samma förslag. Vi tycker att det är bra att de andra partierna nu följer vår politik, men de kan inte motivera varför de har ändrat sig, säger Kent Ekeroth (SD).

Ska utvärderas

Regeringen kommer i juli, när kontrollerna ska förlängas, bara förlänga dem i fyra månader, till november. I samband med förlängningen kommer berörda myndigheter, Region Skåne och Malmö stad få i uppdrag av regeringen att utvärdera hur kontrollerna fungerat och om åtgärden varit proportionerlig – kontrollerna har ju inneburit en del störningar för de resande i Öresundsregionen.

Utvärderingen gillas av Miljöpartiet.

– Det är väl ingen hemlighet att vi i Miljöpartiet inte var odelat positiva till kontrollerna. Vi såg nödvändigheten, men nu när flyktingströmmen minskat vill vi se om de verkligen behövs, säger Mats Pertoft (MP), vice ordförande i justitieutskottet till TT.